เครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจภายในท่อ

 micro CA-100 Inspection Camera  Micro CA-300 Inspection Camera micro IR-100 Non-Contact Infrared Thermometer
micro CA-100
เครื่องมือสำรวจในท่อแบบพกพา
Micro CA-300
เครื่องมือสำรวจในท่อแบบพกพา
micro IR-100 Non-Contact
เครื่องวัดอุณหภูมิ

 

micro LM-100 Laser Distance Meter  micro CD-100 Combustible Gas Detector  RIDGID SeeSnake Video Inspection Systems
micro LM-100
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
micro CD-100
เครื่องวัดก๊าซรั่ว
เครื่องมือสำรวจในท่อ SeeSnake
Video Inspection Systems

 

 SeeSnake Compact Video Inspection System SeeSnake Compact Video Inspection System SeeSnake microReel Video Inspection
เครื่องมือสำรวจในท่อ Compact
Video Inspection System
เครื่องมือสำรวจในท่อ microDrain
Video Inspection System
เครื่องมือสำรวจในท่อ microReel
Video Inspection System

 

 SeeSnake nanoReel Industrial Inspection Camera System  LCDPak Monitor MINIPak Monitor
SeeSnake nanoReel Industrial
Inspection Camera System
LCDPak Monitor MINIPak Monitor

 

DVDPak Monitor with Video & Audio Recorder CS1000 Digital Recording Monitor  CS10 Digital Recording Monitor
DVDPak Monitor with
Video & Audio Recorder
CS1000 Digital
Recording Monitor
CS10 Digital Recording Monitor

 

SeeSnake LT1000 Laptop Interface  SeeSnake Digital Adaptor  6 mm Diameter Imager Head Accessory
SeeSnake LT1000
Laptop Interface
SeeSnake Digital Adaptor 6 mm Diameter
Imager Head Accessory

 

 SeekTech SR-20 Locator  SeekTech SR-60 Locator SeekTech ST-33Q Line Transmitter
เครื่องตรวจสอบแนวท่อใต้พื้นดิน
SeekTech SR-20 Locator
เครื่องตรวจสอบแนวท่อใต้พื้นดิน
SeekTech SR-60 Locator
SeekTech ST-33Q
Line Transmitter

 

 SeekTech ST-510 Line Transmitter  SeekTech ST-305 Line Transmitter SeekTech Inductive Signal Clamp
SeekTech ST-510
Line Transmitter
SeekTech ST-305
Line Transmitter
 SeekTech Inductive
Signal Clamp

 

 NaviTrack II Locator NaviTrack Scout Locator  NaviTrack Line Transmitter 10 Watt
NaviTrack II Locator NaviTrack Scout Locator  NaviTrack Line Transmitter
10 Watt

 

 NaviTrack Brick - 5 Watt Inductive Signal Clamp  Remote Transmitter
NaviTrack Brick – 5 Watt Inductive Signal Clamp Remote Transmitter

 

 Floating Transmitter  SeeSnake Flexmitter Transmitter
Floating Transmitter  SeeSnake
Flexmitter Transmitter

 

 

TPC2000GROUP

T.P.C. (2000) International Group Co., Ltd.

TEL: 02-754-7950

ขอราคาสินค้าด่วน!

ชื่อของคุณ (*)

อีเมล์ของคุณ (*)

เบอร์โทรสำหรับติดต่อกลับ (*)

สินค้าที่สนใจ/สอบถามอื่นๆ

Ridgid Thailand

DRAIN CLEANING

Genaral Hand Tools Ridgid Drain Cleaning

Support Center

T.P.C. (2000) International Group Co., Ltd.

(เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

T.P.C.(2000) International Group Co.,Ltd

Tel: (+662) 754-7949

Fax: (+662) 754-7950

Email:itsupport@tpc2000group.com

Thai Phatanasin (Chin Seng 2000) Co., Ltd.

(เขตชลบุรี-ระยอง)

Thai Phatanasin (Chin Seng 2000) Co.,Ltd

Tel: (+6638) 694-444 Ext. 100

Fax: (+6638) 694-545-6

Email:itsupport@tpc2000group.com

Thai Phatanasin Pipe and Fitting Co., Ltd.

(งาน fitiings)

Thai Phatanasin Pipe & Fitting Co.,Ltd

Tel: (+6638) 694-444 Ext. 100

Fax: (+6638) 694-545-6

Email:itsupport@tpc2000group.com