เครื่องต๊าปเกลียวท่อ เครื่องขึ้นร่องท่อ

300 Compact Threading Machine 1224 Threading Machine Die Heads for Model 1224
300 Compact
เครื่องต๊าปเกลียวท่อ
1224 เครื่องต๊าปเกลียวท่อ รุ่น Die Heads for Model 1224

 

1233 Threading Machine 535 Threading Machine 535A Automatic Threading Machine
เครื่องต๊าปเกลียวท่อ รุ่น 1233 เครื่องต๊าปเกลียวท่อ รุ่น 535 เครื่องต๊าปเกลียวท่อ รุ่น 535A

 

1215 Threading Machine Model 1210 OIL-LESS Threading Machine Cutting Oil
เครื่องต๊าปเกลียว รุ่น 1215 Model 1210 OIL-LESS
Threading Machine
น้ำมันต๊าป

 

RIDGID Thread Sealants Threader Stands Optional Die Heads
RIDGID Thread Sealants ขาตั้งเครื่องต๊าป หัวต๊าป

 

Pipe and Bolt Dies for Machine Die Heads Hand-Held Power Drive: Model 600 Hand-Hel Power Drive:Model 690
ฟันต๊าปเกลียวสลัก Hand-Held Power Drive
Model 600
Hand-Hel Power Drive
Model 690

 

Hand-Held Power Drive: Model 700 Model 300 Power Drive Model 300 Power Drive Complete
Hand-Held Power Drive
Model 700
Model 300 Power Drive Model 300 Power Drive Complete

 

Exposed Ratchet Threader Sets Enclosed Ratchet Threader Sets Ratchet & Handle Only
ชุดตลับต๊าปทำเกลียวพร้อมด้าม ชุดตลับต๊าปทำเกลียวพร้อมด้าม ด้ามต๊าป

 

Three-Way Pipe Threaders Exposed Ratchet Bolt Threader Sets Carrying Cases
หัวต๊าปแบบ 3 ทาง ตลับต๊าปทำเกลียวสลัก หีบเหล็กบรรจุตลับต๊าป

 

Hand Threader Die Heads: Manual Threaders Hand Threader Die Heads: Ratchet Threaders Pipe Dies Model OO-R, 11-R, 12-R, O-R, Ratchet Threaders
ตลับต๊าปทำเกลียว ตลับต๊าปทำเกลียว Pipe Dies Model OO-R, 11-R,
12-R, O-R, ฟันต๊าป

 

Pipe Dies: Bolt Threaders Button Dies Manual Receding Threaders: Model 65R-TC Manual Receding Threader: Model 65R-C
Pipe Dies: Bolt Threaders
Button Dies
Manual Receding Threaders
Model 65R-TC
Manual Receding Threader
Model 65R-C

 

Receding Geared Threaders: Model 141/161 Geared Threader Accessories Pipe Dies for Receding Geared Threaders
Receding Geared Threaders
Model 141/161
Geared Threader Accessories Pipe Dies for Receding
Geared Threaders

 

Nipple Chuck Kit 975 Combo Roll Groover 975 Combo Roll Groover
Nipple Chuck Kit 915 Manual Roll Groover 975 Combo Roll Groover

 

Power-Driven 916 Roll Groover 918 Hydraulic Roll Groover 918-I Roll Groover
Power-Driven 916 Roll Groover 918 Hydraulic Roll Groover 918-I Roll Groover

 

920 Roll Groover
920 ชุดจับปลายท่อ

TPC2000GROUP

T.P.C. (2000) International Group Co., Ltd.

TEL: 02-754-7950

ขอราคาสินค้าด่วน!

ชื่อของคุณ (*)

อีเมล์ของคุณ (*)

เบอร์โทรสำหรับติดต่อกลับ (*)

สินค้าที่สนใจ/สอบถามอื่นๆ

Ridgid Thailand

DRAIN CLEANING

Genaral Hand Tools Ridgid Drain Cleaning

Support Center

T.P.C. (2000) International Group Co., Ltd.

(เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

T.P.C.(2000) International Group Co.,Ltd

Tel: (+662) 754-7949

Fax: (+662) 754-7950

Email:itsupport@tpc2000group.com

Thai Phatanasin (Chin Seng 2000) Co., Ltd.

(เขตชลบุรี-ระยอง)

Thai Phatanasin (Chin Seng 2000) Co.,Ltd

Tel: (+6638) 694-444 Ext. 100

Fax: (+6638) 694-545-6

Email:itsupport@tpc2000group.com

Thai Phatanasin Pipe and Fitting Co., Ltd.

(งาน fitiings)

Thai Phatanasin Pipe & Fitting Co.,Ltd

Tel: (+6638) 694-444 Ext. 100

Fax: (+6638) 694-545-6

Email:itsupport@tpc2000group.com